Produkter & tjänster

Marklagret jobbar med marknadsledande leverantörer och vårt VA-sortiment är klassat enligt Nordic Poly Mark. Vår ambition är att vara ledande på service och logistik inom vår nisch och vi kommer ständigt utveckla vårt serviceerbjudande, där kundnyttan alltid står i fokus.

Produkter vi tillhandahåller:

 • ALBA-balk
 • armering/armeringsbyglar/armeringsmattor
 • armeringskorgar/ svetsad armering
 • avlopp/enskilt avlopp/markavlopp
 • betongprodukter
 • betäckningar
 • brunnar
 • dagvatten
 • dränering/kabelrör
 • elsvetskoppling PEM
 • geonät/geoduk
 • geosynteter
 • golvvärme
 • grund/grunder – villagrund, lågenergigrund, passivhusgrund
 • grundelement/L-element
 • grundläggning
 • grundsystem
 • infra
 • L-stöd
 • markavlopp/enskilt avlopp
 • markpendel
 • markrör/markduk
 • marksvep/pendlar
 • radontätning/radonduk
 • rörisolerlådor XPS
 • sockelelement
 • XPS/EPS.

Vi kan hjälpa dig med:

 • bockning specialbyglar
 • fabriksleveranser
 • kapning ALBA-balk
 • konstruktion
 • kranbilsleveranser
 • mängdning
 • servicebilsleveranser
 • uthyrning elsvets PEM.